Publicaties


Boeken

Artikelen

Electronische publicaties

Vakpublicaties

Populariserende publicaties

Redactiewerkzaamheden

Recensies

 

Boekpublicaties:

1 - The St Gall Priscian Commentary. Part 1. Vol. 1: Introduction; Book 1-5. Vol. 2: Translation and Commentary; Indices. (Studien und Texte zur Keltologie, herausgegeben von Erich Poppe, Band 1). iv + 330, iv + 416 pp., Münster: Nodus Publikationen (1996).

Gerecenseerd door P. Schrijver in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6,4 (1996) 138-140; P.-Y. Lambert in: Études celtiques 33 (1997) 315-316; I. Ventura in: Medioevo latino 18 (1997) 263; P. Schrijver in: Mnemosyne 51,1 (1998) 111-112; R.H. Robins in: The Classical Review, New Ser. 48.2 (1998) 366-368; A. Luhtala in: Early Medieval Europe 7,2 (1998) 236-238; D.S. Wodtko in: Cambrian Medieval Celtic Studies 35 (1998) 91-94; M. Passalacqua in: Peritia 12 (1998) 415-417; L. Breatnach in: Éigse 31 (1999) 159-167; J. Meyers in: Le Moyen Age 108,1 (2001) 166.

2 - Ioannis Rusbrochii Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo magno interprete, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis172), xcviii + 230 pp., Turnhout: Brepols (2000).

Gerecenseerd door G. Hendrix in: Revue d'Histoire ecclésiastique 96 (2001) 609; Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif 12 (2002) s.v. Gerardus Magnus; J.E. V ercruysse in: Ephemerides Theologicae Lovanienses 78.1 (2002) 258-259.

Een verslag van de presentatie is hier te vinden.

Zie ook de webpagina bij Brepols.

3 - Gerardi Magni Contra turrim Traiectensem, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 192), Turnhout: Brepols (2003), 745-814.

Gerecenseerd in: Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif 13 (2003)171-188 (nrs. 1278-1335).

Gerecenseerd in: Bibliographie annuelle du Moyen Age tardif 13 (2003)171-188 (nrs. 1278-1335), door John van Engen, in: Ons Geestelijk Erf 78 (2004) 345-368, Deel I Prolegomena (345-355); deel II Contra turrim (355-368), door G.H. Gerrits, in: Speculum 80 (2005) 575-577.

Zie ook de webpagina bij Brepols.

4 - Thomas a Kempis, Alleenspraak der ziel, vertaald door Rijcklof Hofman en van een inleiding voorzien door Kees Waaijman, Kampen: Ten Have, 2004.


5 - Thomas van Celano, De eerste en tweede levensbeschrijving van Franciscus, vertaald door Rijcklof Hofman, inleiding en  toelichting Gerard Pieter Freeman, 352 pp., Haarlem: Gottmer 2007.

 Gerecenseerd: http://www.bol.com/nl/p/boeken/de-oudste-verhalen-over-franciscus-van-assisi/1001004004724541/index.html;jsessionid=625A6CA441343ABB5AD4AF2DC2AF00F4.ps2422#product_description

6 -  Gerardi Magni Opera Omnia, Pars II.1. Sermo ad clerum Traiectensem de focaristis - Opera minora contra focaristas, cura et studio Rijcklof Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 235), Turnhout, 2011, 653 pp.

 

back

Artikelen:
1 - "Nieuw bewijsmateriaal voor de bekendheid van Vergilius in het vroegmiddeleeuwse Ierland", in: Monniken, ridders en zeevaarders: opstellen aangeboden aan Maartje Draak, edd. D.R. Edel, W.P. Gerritsen en K. Veelenturf, Amsterdam: G. Timmer Prods (1988) 17-37.

2 - "Some new facts concerning the knowledge of Vergil in early Medieval Ireland", in: Études Celtiques 25 (1988) 189-212.

3 - "Glosses in a 9th cent. Priscian Ms. probably attributable to Heiric of Auxerre (+ ca. 876) and their connections", in: Studi Medievali, 3a S., 29 (1988) 805-839.

4 - "Moines irlandais et métrique latine", in: Études Celtiques 27 (1990) 235-66.

5 - "The Priscian text used in three 9th-cent. Irish Donatus Commentaries", in: Diversions of Galway. Papers on the History of Linguistics, ed. A. Ahlqvist, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins (1992) 7-15.

6 - "Ierse geleerdheid in de Middeleeuwen", in: Kelten en Keltologen. Inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, ed. K. Veelenturf, Amsterdam: G. Timmer (1993) 26-9 & 79-81.

7 - "Humanisten en de studie van het Keltisch", in: Kelten en Keltologen. Inleidingen over de Keltische talen en hun letterkunde, ed. K. Veelenturf, Amsterdam: G. Timmer (1993) 38-41 & 85-87.

8 - (i.s.m. I. Kiewik) Handleiding Collectie Laat-Latijn, Utrecht: Letterenbibliotheek Utrecht (1993).

9 - "The linguistic preoccupations of the glossators of the St Gall Priscian", in: Historiographia Linguistica 20:1 (1993) 111-126.

10 - "The linguistic preoccupations of the glossators of the St Gall Priscian", in: History of Linguistic Thought in the Early Middle Ages, ed. Vivien Law (= Studies in the History of the Language Sciences 71, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins (1993) 111-126.
gerecenseerd door M.W. Herren in: Peritia 9 (1995) 409-412.

11 - "The gender of Latin "dies" (day)", in: Cultural Identity and Cultural Integration: Ireland and Europe in the Early Middle Ages, ed. D.R. Edel, Dublin: Four Courts Press (1995) 82-91.
gerecenseerd door T.O. Clancy in: Early Medieval Europe 9-2 (2000) 262-263.

12 "Verslag van het 6e Keltisch Colloquium", in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6.3 (1996) 80-81.

13 - "Isidore in the St. Gall glosses", in: Ireland and Europe in the Early Middle Ages: Learning and Literature, edd. M. Richter and P. Ní Chatháin, Stuttgart: Klett-Cotta (1996) 173-186.

14 - Lemma "Glosses", in: The Oxford Companion to Irish Literature, ed. R. Welch, Oxford: Clarendon Press (1996).

15 - "Onderwijs in Middeleeuws Egmond", in: In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond, ed. G.N.M. Vis, Hilversum: Verloren (1997) 45-63.

16 - "Archeologische expositie in de Brakke Grond", in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 7.1 (1997) 9.

17 - "In de wieg gelegd voor kroon en mijter", in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 11.4 (1997) 212-213.

18 - "Een kleuter als godslasteraar", in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 11.4 (1997) 248-249.

19 - "Marcus Zuerius Boxhorn (1612-1653)", in: Kelten en de Nederlanden van prehistorie tot heden, ed. L. Toorians, Leuven: Peeters (1998) 149-167.

20 - "Manuscripts and Tradition of Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance. 11th Course of the International School for the Study of Written Records. 16.-23.10.1997, Ettore Majorana Centre, Erice (Sicily)" Tagungsbericht, in: Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 8.1 (1998) 128-131.

21 - "De functionaliteit van handschriften uit de Moderne Devotie", in K. Veelenturf (ed.), Geen povere schoonheid: bijdragen over laat-middeleeuwse kunst in verband met de Moderne Devotie, Nijmegen: Valkhof Pers (2000) 169-194.

22 - "The Irish Tradition of Priscian", in: M. de Nonno, P. de Paolis, L. Holtz (edd.), Manuscripts and Tradition of Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance (Cassino, 2000), 257-287.

23 - "Interventions from vernacular manuscripts in De Ornatu Spiritualis Desponsationis, Geert Grote's Latin translation of Jan van Ruusbroec's Die geestelike brulocht", in: B. Plachta, W. Woesler (edd.), Edition und Übersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers [Beihefte zu editio, 18], Tübingen: Niemeyer (2002), 209-218.

24 - "Thomas als Biograf", in: U. Bodemann-Kornhaas (ed.), Kempener Thomasbeiträge (Kempen, 2002), 21-31.

25 - "Geert Grote's treatise Contra turrim Traiectensem and his conversion to a spiritually oriented life", in: Spirituality renewed (Studies in Spirituality Supplements 10), red. Ch. Caspers, R. Hofman, H. Blommestijn (Leuven: Peeters, 2003), pp. 41-55.

26 - (i.s.m. E.C. Coppens) "Gerardi Magni opera omnia", in: J. Leemans, L. Jocqué (edd.), Corpus Christianorum 1953-2003. Xenium natalicium. Fifty years of scholarly editing (Turnhout, 2003), 126-129.

27 - "Een Oudiers compositum", in: Arthur, Brigit, Conn, Deirdre ... Verhaal, taal en recht in de Keltische wereld. Liber amicorum voor Leni van Strien-Gerritsen. Onder redactie van Inge Genee, Bart Jaski en Bernadette Smelik (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2003), 103-110.

28 - “Het rumineren van de De Imitatione Christi ”, in: C. Caspers, Th. Mertens (edd.), Thomas van Kempen en zijn Navolging van Christus = Ons Geestelijk Erf 77.1-2 (2003) 30-42.

29 - (i.s.m. Bernadette Smelik) “An unnoticed copy of the Auraicept na n-Éces in MS TCD H.2.17”, in: A Companion in Linguistics. A Festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday, edd. Bernadette Smelik, Rijcklof Hofman, Camiel Hamans and David Cram (Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2005) 63-65.

- lemmata 'glosses'; 'Book of Durrow'; 'Book of Armagh', in: The Encyclopaedia of Ireland (in druk).

30 - "Latin grammars and the structure of the vernacular Old Irish Auraicept na nÉces", in: M. Mostert (ed.), Spoken and Written Language. Relations between Latin and the vernaculars in the Earlier Middle Ages (in druk).

31 - "Achievements and desiderata in the study of medieval Irish texts on linguistics", aan te bieden aan het tijdschrift Ériu.

31 - (i.s.m. J.W.E. Klein) “De notitie over Erasmus”, in: Paul H.A.M. Abels (red.), Erasmus en Gouda (Gouda: Historische Vereniging die Goude, 2006) 161-166.

32 - “ Oost - west: christelijk en islamitisch cultureel erfgoed (Nijmegen, 23-11-07)”, in: Tijdschrift voor Theologie , forthcoming

33 - “A lesson in humility: Geert Grote meets Jan van Ruusbroec”, in: H. Blommestijn e.a., Seeing the Seeker. Explorations in the Discipline of Spirituality (Leuven: Peeters, 2008) 405-413.

34 - “"Johan Cele (1343-1417) en de bloei van de Latijnse school te Zwolle", in: M. Teeuwen en E. Rose (red.), Middeleeuwse magister. Feestbundel aangeboden aan Árpád P. Orbán bij zijn emeritaat (Middeleeuwse Studies en Bronnen 117) (Hilversum: Verloren, 2009 [2008]) 187-200.

 

- medewerking aan Verknipte Rijkdom. Fragmenten van middeleeuwse handschriften in de Leidse Universiteitsbibliotheek (catalogus tentoonstelling UB Leiden 12-10-92 - 09-11-92).

- medewerking aan: M. Coesèl, De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Leiden: Opulus Press (1997).

back


Electronische publicaties:
1 - Ioannis Rusbrochii Ornatus spiritualis desponsationis Gerardo magno interprete, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 172), opgenomen in: CLCLT 5 Library of Latin texts (CC CD-Rom), release 2002.

2 - Gerardi Magni Contra turrim Traiectensem, ed. R. Hofman (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 192), verschijnt in: CLCLT 6 Library of Latin texts.

3 - Auraicept na nÉces. The Scholars' Primer , ed. G. Calder. Electronic version by Rijcklof Hofman. Wordt op internet gepubliceerd in het kader van het editieproject CELT Corpus of Electronic Texts. The online resource for Irish history, literature and politics (http://www.ucc.ie/celt/index.html).

4 - (i.s.m. C. Caspers) “Mystiek of ascese. Het spirituele profiel van de Moderne Devotie”, in: http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/algemeen/actueel.htm

5 - “Oost - west: christelijk en islamitisch cultureel erfgoed (Nijmegen, 23-11-07)”, in: http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/algemeen/actueel.htm

back

 

Vakpublicaties:

1 - “Monnikenwerk”, in: NRC-Handelsblad , bijlage Wetenschap & Onderwijs , 3-4 december 2005.

2 - “1 Celano 17”, in: Franciscaans Leven 89. 1 (2006) 2.

3 - “Troost verwerven”, in: Kees Waaijman e.a., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2006), 153-161.

4 - “De innerlijke en goddelijke troost”, in: Kees Waaijman e.a., Nuchtere mystiek. Navolging van Christus (Kampen: Uitgeverij Ten Have, 2006), 163-172.

5 - “1 Celano 19-20”, in: Franciscaans Leven 89. 3 (2006) 99.

6 - “1 Celano 94-95. Het visioen van de gekruisigde serafijn en de stigmatisatie van Franciscus”, in: Franciscaans Leven 89. 4 (2006) 146.

7 - “1 Celano 108”, in: Franciscaans Leven 89. 6 (2006) [2007] 242.

8 - “De betekenis van 1 Celano voor moderne lezers”, in: Franciscaans Leven 89. 6 (2006) [2007] 269-276.

9 - “Geert Grote, rondreizend prediker van vaderlandse bodem”, in: Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 15. 1 (55) (2007) 41-44.

10 - “Een lofzang op de ware geestelijke vreugde en een waarschuwing tegen somberheid. 2 Celano 125”, in: Franciscaans Leven 90. 4 (2007) 235.

back

 

Populariserende publicaties:

1 - (i.s.m. C. Caspers) “Expert meeting over Moderne Devotie te Münster”, in: Collatie 20 (2007) 2.

2 - (i.s.m. C. Caspers) “Mystiek of ascese. Het spirituele profiel van de Moderne Devotie”, in: Erasmusplein 18. 3-4 (2007) 6-7.

3 - “De Pen. Tien vragen aan Rijcklof Hofman”, in: Wijkkrant Brakkenstein 2. 2 (2008) 5-9

back


Redactiewerkzaamheden:

- Welsh and Breton Studies in Memory of Th.M.Th. Chotzen, edd. R.H.F. Hofman, C.J. Jiskoot, B. Smelik e.a., Utrecht: de Keltische Draak (1995).

- Kelten van Spanje tot Ierland, edd. R.H.F. Hofman, K. Jongeling, B. Smelik, Utrecht: de Keltische Draak (1996).

- K. Forsyth, Language in Pictland, Utrecht: de Keltische Draak (1997).

- Kelten in Nederland, edd. R. Hofman, B. Smelik, L. Toorians, Utrecht/Nijmegen: de Keltische Draak (2000).

- Spirituality renewed (Studies in Spirituality Supplements 10), red. Ch. Caspers, R. Hofman, H. Blommestijn, Leuven: Peeters (2003).

- A Companion in Linguistics. A Festschrift for Anders Ahlqvist on the occasion of his sixtieth birthday, edd. Bernadette Smelik, Rijcklof Hofman, Camiel Hamans and David Cram. Nijmegen: Stichting Uitgeverij de Keltische Draak, 2005.

- W. Tigges, An Old Irish Primer, Utrecht/Nijmegen: de Keltische Draak (in druk).

back

 

Recensies:

1 - Recensie van: M. Passalacqua, Tre Testi Grammaticali Bobbiesi, in: Mnemosyne 41,1-2 (1988) 217-218.

2 - Recensie van: P. de Paolis, Macrobii Theodosii de Verborum Graeci et Latini Differentiis vel Societatibus Excerpta en M. Passalacqua, Prisciani Caesariensis Institutio de Nomine et Pronomine et Verbo, in Mnemosyne 47,5 (1994) 706-708.

3 - "Een Ierse speurder uit de zevende eeuw". Recensie van: Peter Tremayne, Absolution by Murder; Shroud for the Archbishop; Suffer Little Children, London: Headline 1994; 1995; 1996, in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6.4 (1996) 93-94.

4 - "Doorweking van de klassieke letteren in Wales". Recensie van: Ceri Davies, Welsh Literature and the Classical Tradition, Cardiff: University of Wales Press, 1995, in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 6.4 (1996) 141-142.

5 - Recensie van: W.M. Lindsay, Studies in Early Medieval Glossaries, ed. by M. Lapidge, in: Mnemosyne 51,4 (1998) 485-489.

6 - Recensie van: Paul Wackers e.a., Verraders en Bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde, in: TNTL (1998) 288-289.

7 - Roerende levensschets van Maartje Draak. Recensie van: Suzette Haakma (red.) Geleerd in Utrecht. (Studium General reeks, dl. 9802.), in: Mededelingen van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies 8.4 (1998)

8 - Recensie van: Glossae Divinae Historiae. The Biblical Glosses of John Scottus Eriugena. Edited by John J. Contreni and Pádraig P. Ó Néill, in: Early Medieval Europe 7.2 (1998) 231-232.

9 - Recensie van: Christian de Borchgrave, Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap , in: Trajecta 12,3 (2003) 269-270.

10 - Recensie van: N. Staubach (red.), Kirchenreform von unten. Gerhard Zerbolt von Zutphen und die Brüder vom gemeinsamen Leben , in: Trajecta 12,4 (2003) 410-413.

11 - Recensie van: Gérard Zerbolt de Zutphen, Manuel de la réforme interieure, Introduction par José van Aelst, Éd. crit. et trad. par sr Francis Joseph Legrand, in: Trajecta (in druk).

 12 - Recensie van: Theo Klausmann, Consuetudo consuetudine vincitur. Die Hausordnungen der Brüder vom gemeinsamen Leben im Bildungs- und Sozialisationsprogramm der Devotio moderna, in: Trajecta 14,4 (2005) 431-433.

13 - Recensie van: Ulrike Bodemann, Nikolaus Staubach (Hrsg.), Aus dem Winkel in die Welt. Die Bücher des Thomas von Kempen und ihre Schicksale, in: Trajecta 16,1 (2007) 78-80.

14 - Recensie van: Ioannis Rusbrochii De ornatu spiritualium nuptiarum Wilhelmo Iordani interprete, ed. K. Schepers (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 207), Turnhout 2004, 408 pp., EUR 180,00, in: Trajecta 17,2 (2008) 236-239.


back