Opleiding

 

1970-1976 Gymnasium (Stedelijk Gymnasium, Utrecht).

1976-1984 Studie Klassieke Talen (Universiteit Utrecht).

Kandidaatsexamen: 27-04-83.
Bijvak: Vergelijkende Indo-europese taalwetenschap.

Doctoraal examen: 19-10-84.

Hoofdvak: Middeleeuws Latijn.
Bijvakken: Klassiek Latijn (met een verzwaarde component patristische auteurs).
Middel Welsh.
Oud- en Middel Iers.
Inclusief testimonium eerstegraads onderwijsbevoegdheid middelbaar onderwijs.

1981 Summer course in Old and Middle Irish and comparative Celtic philology at the Dublin Institute for Advanced Studies

1989 Summer course in Modern Irish in the Connemara Gaeltacht, organized by the National University of Ireland Galway

1989-1990 Bijvak Paleografie der Westerse Handschriften (RUL).

1996 Promotie: 10-10-96 (promotores: Á.P. Orbán, D.R. Edel)

2001 Bijvak Geschiedenis van het Canoniek Recht (KUN).