Onderwijservaring

 

 

1978-1983 UU, Vakgroep Keltisch, student-assistent, belast met het geven van de cursus Middel-Welsh.

1985 Christelijk Lyceum te Arnhem, docent Klassieke Talen (eindexamenklas Grieks).

1985-1986 Volksuniversiteit Utrecht, idem.

1985-1986 College ‘De Klop' te Utrecht, idem (eindexamenklas Latijn).

1986-1999 Docent van een leesgroep Latijn voor belangstellenden.

1986-1987 Stedelijk Gymnasium te Den Bosch, docent Latijn.

1990 Masterclass aan de École Pratique des Hautes Études, Paris.

1991-1995 Universiteit Utrecht, Afd. Keltisch, toegevoegd docent, belast met het geven van de cursussen Oud-Iers.

1992-1995 Universiteit Utrecht, Afd. Laat-Latijn, toegevoegd docent, belast met het geven van de cursus Renaissance Latijn.

1997-1998 Titus Brandsma Instituut, Nijmegen, docent van de cursus ‘de spiritualiteit van het oeuvre van Gerlach Peters († 1411)'.

1999-2001 RUL, Vakgroep VTW, docent van de cursus Oud-Iers.

2004 Universiteit Utrecht, Oudiers 2