Bestuurservaring

 

 

1978-1980 Student-vertegenwoordiger Faculteitsraad Letteren UU.

1979 Lid van het Hoofdbestuur van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN)

Als hoofdredacteur was ik verantwoordelijk voor het landelijk orgaan Amoeba (oplage: 2000 exx.)

1992-99 Lid van het Bestuur van de St. A.G. van Hamel voor Keltische Studies

Als bestuurslid was ik belast met het redacteurschap van de Mededelingen van de Stichting (oplage: 375 exx.).

1993 Medeorganisator van de Manifestatie Celtica Nederland te Amsterdam

Ik was onder meer verantwoordelijk voor de fondswerving.

1995- heden Secretaris Stichting Uitgeverij de Keltische Draak

Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de internationale contacten.